fonetik.se

Här samlar vi allt material kring det svenska fonetikmötet!
Mer information om årets möte (13-15 juni 2022) hittar du på mötets egen webplats: 2022.fonetik.se.
fonetik.se som helhet öppnar i juni, i samband med årets möte.